กระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ตรอกบ้านจีน

กระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง พิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตาก

กระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง สะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี

กระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง สำนักงานเทศบาลเมืองตาก