Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 
เฉพาะเจ้าหน้าที่
User :
Pass :
 
 
Online จำนวน : 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ

Download ท้ายหนังสือราชการ คลิกขวา > save picture as
ประกาศเทศบาลเมืองตาก หยุดการเรียนการสอนของ ศพด. สังกัดเทศบาลเมืองตาก
ผลการตัดสินประกวดภาพถ่าย "มหัศจรรย์แห่งห้วงธารา งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง จังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๖๑
การแสดงเจตจำนงที่จะบริหารงานของเทศบาลเมืองตาก ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
หลักเกณฑ์การลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เตือนภัยโรคพิษสุนัขบ้า
ประกาศทั้งหมด : 40 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562
การจัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนเมือง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ปัญหาและความต้องการ ประเด็นการพัฒนาของเทศบาลเมืองตาก
ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวทางปฎิบัติงานของ เทศบาลเมืองตาก ปีงบ 2562
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองตาก ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเมืองตาก ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สส. ในวันที่ 24 มีนาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด : 92 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านลุงดี ด้วยวิธี e-bidding
ผู้ชนะการเสนอราคาหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) กองวิชาการฯ,กองสาธารณสุข,กองคลัง
ผู้ชนะการเสนอราคาหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษา-มิถุนายน 2562) กองวิชาการฯ,กองสาธารณสุข,กองคลัง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างคลีนิกหมอราเมศ ด้วยวิธี e-bidding
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพ่อใหญ่ ชุมชนดอยคีรี ด้วยวิธี e-bidding
ข่าวประกวดราคาทั้งหมด : 163 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ตาราง ปปช. 07 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
ตาราง ปปช. 001 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเหนือโรงพยาบาลฯ ช่วงที่ 1 จากถนนเกาะลอยเชื่อมหน้าวัดมณีบรรพตวรวิหาร
ตาราง ปปช. 001 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนายแรม ขนาดความกว้าง 2.00-3.00 เมตร ยาว 122 เมตร หน้า 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก
ตาราง ปปช. 01 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 4
ตาราง ปปช. 07 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
ทั้งหมด : 35 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
   > แผนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เทศบาลเมืองตาก
   > หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปี 2561
   > แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
   > แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
   > หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดเทศบาลเมืองตาก
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (เอกคณิตศาสตร์ ,อังกฤษ, นาฎศิลป์)
รายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและรายละเอียดกำหนดการสอบฯ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 7 อัตรา
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 7 อัตรา
ทั้งหมด : 108 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบ 2561
ตอบข้อร้องเรียน กรณี ขอให้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างถนนไม่ติด
ตอบข้อร้องเรียน กรณี บ่อขยะมูลฝอย
ตอบข้อร้องเรียน กรณี ไฟฟ้าดับหลังวัดดอนแก้ว
ตอบข้อร้องเรียน กรณี ขอให้ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง
รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560
ตอบข้อร้องเรียน กรณี เรื่อง ร้านค้าเส้นถนนจอมพลตั้งวางสิ่งของและต่อเติมลุกล้ำทางเท้า
ตอบข้อร้องเรียน กรณี เรื่อง การใช้พื้นที่บริเวณถนนข้างวัดโคกพลู (สายหลังศาลตากสิน)
ตอบข้อร้องเรียน กรณี เรื่อง ร้านค้ารุกล้ำไปในที่บาทวิถี และพื้นผิวจราจร
ตอบข้อร้องเรียน กรณี เรื่อง น้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นภายในบริเวณวัดไผ่ล้อม
ตอบข้อร้องเรียน กรณี การก่อสรา้งถนนบริเวณวัดมะเขือแจ้ และบริเวณถนนหน้าสนามกีฬา
ตอบข้อร้องเรียน กรณี เรื่อง ร้องเรียนผู้นำท้องถิ่น
จำนวนทั้งหมด : 13 รายการ อ่านเพิ่มเติม
   


ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป เรื่อง สระ อะ สำหรับ ป.2 โดยนางเมธาวี ไชยเดช รร.เทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับ ป.4 เรื่อง การคูณจำนวนที่เป็นพหูคูณของ 100 กับจำนวนมากกว่าสองหลัก โดย นางปวริศา ทิพย์กร รร.เทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคการสอน DR -TA รายวิชาภาษาอังกฤษ 11 ชั้นม. 6 โดย วิภารัตน์ ทาเอี่ยม ครูชานาญการ โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ฯ สำหรับ ม.1 เรื่อง ความหมายของเลขยกกำลัง โดย น.ส.จุฬาลักษณ์ ปานต๊ะระษี รร.เทศบาล 1 เทศบาลเมืองตาก
ชุดฝึกทักษะพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ(รายวิชาเพิ่มเติม) เรื่อง General English กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยนางสาวพัทยา เทพกัน โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก
หนังสืออ่านเพิ่มเติม เล่มที่ 1 ชุด เยาวชนที่ดี เรียนรู้หน้าที่พลเมือง โดย นางจิรานุช กาวี โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดย นายวิทวัส วรินทรา โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร สังกัดเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์และกลอน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบการจัดการเรียนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ชั้น ม. 5 โดย นางสาวพวงเพ็ชร มีมา โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและการจำแนก สำหรับ ม.1 โดย นางสาวเจริญศรี ชาตรี โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง การอ่านโดยใช้ผังมโนทัศน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดผังกราฟิกของโจนส์และคณะ สำหรับ ม.4 โดย นางสาวปยะธิดา ธิสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
ทั้งหมด : 42 เรื่อง อ่านเพิ่มเติม
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2550, สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000