Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 
เฉพาะเจ้าหน้าที่
User :
Pass :
 
 
Online จำนวน : 7 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ

Download ท้ายหนังสือราชการ คลิกขวา > save picture as
ผลการตัดสินประกวดภาพถ่าย "มหัศจรรย์แห่งห้วงธารา งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง จังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๖๑
การแสดงเจตจำนงที่จะบริหารงานของเทศบาลเมืองตาก ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
หลักเกณฑ์การลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เตือนภัยโรคพิษสุนัขบ้า
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 กิตติขจร ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศทั้งหมด : 39 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ขอเชิญร่วมประชันฝีมือ ชิงเงินรางวัล โครงการประกวดภาพถ่าย "มหัศจรรย์แห่งห้วงธารา" ประจำปี 2561
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงานในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองตาก
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนเมือง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองตาก พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2561
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนเมือง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองตาก พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด : 87 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยยายชี ด้วยวิธี e-bidding
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจาจรถนนตากสินช่วงสี่แยกศาลตากสินถึงโรงน้ำแข็งตำบลหนองหลวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่อกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี E-Bidding
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยของ อปท. (จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูงไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวประกวดราคาทั้งหมด : 147 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ตาราง ปปช. 07 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
ตาราง ปปช. 001 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเหนือโรงพยาบาลฯ ช่วงที่ 1 จากถนนเกาะลอยเชื่อมหน้าวัดมณีบรรพตวรวิหาร
ตาราง ปปช. 001 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนายแรม ขนาดความกว้าง 2.00-3.00 เมตร ยาว 122 เมตร หน้า 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก
ตาราง ปปช. 01 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 4
ตาราง ปปช. 07 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
ทั้งหมด : 35 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
   > แผนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เทศบาลเมืองตาก
   > หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปี 2561
   > แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
   > แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกและรายละเอียดกำหนดการสอบฯ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองตาก
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 8 อัตรา
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลเมืองตาก
รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกและรายละเอียดกำหนดการสอบฯ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
ทั้งหมด : 102 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบ 2561
ตอบข้อร้องเรียน กรณี ขอให้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างถนนไม่ติด
ตอบข้อร้องเรียน กรณี บ่อขยะมูลฝอย
ตอบข้อร้องเรียน กรณี ไฟฟ้าดับหลังวัดดอนแก้ว
ตอบข้อร้องเรียน กรณี ขอให้ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง
รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560
ตอบข้อร้องเรียน กรณี เรื่อง ร้านค้าเส้นถนนจอมพลตั้งวางสิ่งของและต่อเติมลุกล้ำทางเท้า
ตอบข้อร้องเรียน กรณี เรื่อง การใช้พื้นที่บริเวณถนนข้างวัดโคกพลู (สายหลังศาลตากสิน)
ตอบข้อร้องเรียน กรณี เรื่อง ร้านค้ารุกล้ำไปในที่บาทวิถี และพื้นผิวจราจร
ตอบข้อร้องเรียน กรณี เรื่อง น้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นภายในบริเวณวัดไผ่ล้อม
ตอบข้อร้องเรียน กรณี การก่อสรา้งถนนบริเวณวัดมะเขือแจ้ และบริเวณถนนหน้าสนามกีฬา
ตอบข้อร้องเรียน กรณี เรื่อง ร้องเรียนผู้นำท้องถิ่น
จำนวนทั้งหมด : 13 รายการ อ่านเพิ่มเติม
   


หนังสืออ่านเพิ่มเติม เล่มที่ 1 ชุด เยาวชนที่ดี เรียนรู้หน้าที่พลเมือง โดย นางจิรานุช กาวี โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดย นายวิทวัส วรินทรา โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร สังกัดเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์และกลอน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบการจัดการเรียนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ชั้น ม. 5 โดย นางสาวพวงเพ็ชร มีมา โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและการจำแนก สำหรับ ม.1 โดย นางสาวเจริญศรี ชาตรี โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง การอ่านโดยใช้ผังมโนทัศน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดผังกราฟิกของโจนส์และคณะ สำหรับ ม.4 โดย นางสาวปยะธิดา ธิสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนแบบกิจกรรมกลุ่ม เรื่อง งานไฟฟ้าเบื้องต้น รายวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา ว23202 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับ ม.3 โดย นางสาวขนิษฐา ปิ่นทอง โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ ส23103 ชั้น ม.3 เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์ไทย โดย นางสาวศิริรัตน์ แวงดา ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก
ชุดกิจกรรมโครงงานบูรณาการปรัชญาเศรษกิจพอเพียง วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 เรื่อง การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ โดย กฤษณะพงษ์ บัวประเสริฐ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามรูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต สำหรับ ม.6 โดย นางสาวสุธิดา อินทรเกษตร ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตพืชดอก สำหรับนักเรียนชั้น ป.5 โดย นางสาวยุวธิดา เด็ดขาด ตาแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ โรงเรียนศรีวิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑
ทั้งหมด : 37 เรื่อง อ่านเพิ่มเติม
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2550, สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000