Online จำนวน : 4 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน
 
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
 
 
User :
Pass :
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การประมูลเช่าห้องส้วม บริเวณอาคารกิตติคุณ ของเทศบาลเมืองตาก
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567
การประมูลให้เช่าอาคารและพื้นที่ตลาดกลางธุรกิจชุมชน ของเทศบาลเมืองตาก
การประมูลเช่าพื้นที่ (ล็อค) และห้องส้วม ตลาดเทศบาล 2 ของเทศบาลเมืองตก
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567
ประกาศทั้งหมด : 185 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
กระดานข่าวสาร เทศบาลเมืองตาก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
กระดานข่าวสาร เทศบาลเมืองตาก ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567
กระดานข่าวสาร เทศบาลเมืองตาก ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
กระดานข่าวสาร เทศบาลเมืองตาก ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
กระดานข่าวสาร เทศบาลเมืองตาก ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด : 272 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาตากสิน ด้วยวิธี e-bidding
-ร่าง- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาตากสิน ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนตากสิน (ช่วงสี่แยกศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา) ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนตากสิน (ช่วงสี่แยกศาลฯ ถึง ธ.กรุงศรี) ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 47 แรงม้า จำนวน 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธี e-bidding
ข่าวประกวดราคาทั้งหมด : 285 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศเทศบาลเมืองตาก เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ช่วงที่ 3 ส่วนที่คงเหลือ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ด้วยวิธี e-bidding
ดูทั้งหมด : 327 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนามแบดมินตัน เทศบาลเมืองตาก ด้วยวิธี e-bidding พร้อมตารางวงเงินงบประมาณ
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างคลีนิคหมอราเมศ โดยวิธีคัดเลือก
ตาราง ปปช. 07 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
ตาราง ปปช. 001 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเหนือโรงพยาบาลฯ ช่วงที่ 1 จากถนนเกาะลอยเชื่อมหน้าวัดมณีบรรพตวรวิหาร
ตาราง ปปช. 001 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนายแรม ขนาดความกว้าง 2.00-3.00 เมตร ยาว 122 เมตร หน้า 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อ ระบายน้ำและบ่อพัก
ทั้งหมด : 51 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2567 จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา

รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองตาก
ทั้งหมด : 137 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 

รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบ 2564
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบ 2561
จำนวนทั้งหมด : 6 รายการ อ่านเพิ่มเติม
 
ตอบข้อร้องเรียน กรณี ขอให้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างถนนไม่ติด
ตอบข้อร้องเรียน กรณี บ่อขยะมูลฝอย
ตอบข้อร้องเรียน กรณี ไฟฟ้าดับหลังวัดดอนแก้ว
ตอบข้อร้องเรียน กรณี ขอให้ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง
ตอบข้อร้องเรียน กรณี เรื่อง ร้านค้าเส้นถนนจอมพลตั้งวางสิ่งของและต่อเติมลุกล้ำทางเท้า
ตอบข้อ ร้องเรียน กรณี เรื่อง การใช้พื้นที่บริเวณถนนข้างวัดโคกพลู (สายหลังศาลตากสิน)
ตอบข้อร้องเรียน กรณี เรื่อง ร้านค้ารุกล้ำไปในที่บาทวิถี และพื้นผิวจราจร
ตอบข้อร้องเรียน กรณี เรื่อง น้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นภายในบริเวณวัดไผ่ล้อม
ตอบ ข้อร้องเรียน กรณี การก่อสรา้งถนนบริเวณวัดมะเขือแจ้ และบริเวณถนนหน้าสนามกีฬา
ตอบข้อร้องเรียน กรณี เรื่อง ร้องเรียนผู้นำท้องถิ่น
จำนวนทั้งหมด : 10 รายการ อ่านเพิ่มเติม
   


การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการปัญหาเป็นฐานร่วมกับการ จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะและการจัดการความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ คิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย นางสาวสุธิดา อินทรเกษตร โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
การพัฒนาเกมออนไลน์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย สุธิดา อินทรเกษตร โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS เรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดย นางสาวศิริกร ทรงเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองตาก
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายงานผลการสอนวิชาเคมีโดยใช้เกมตามแนวการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานที่มีผลต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย นายกฤษณะพงษ์ บัวประเสริฐ
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องแก๊สและสมบัติของแก๊ส รายวิชาเคมี 3 รหัสวิชา ว32223 สำหรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย นายกฤษณะพงษ์ บัวประเสริฐ
การพัฒนาและหาคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค Active Learning ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร โดย นางสาวศิริรัตน์ แวงดา
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดการเรียนรู้เรื่อง พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัย นายวิทวัส วรินทรา
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เยาวชนที่ดี เรียนรู้หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย นางจิรานุช กาวี ครูชำนาญการ
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านเครือข่ายสังคม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยนางศิริขวัญ นันทวงษ์
ทั้งหมด : 64 เรื่อง อ่านเพิ่มเติม
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000