Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com


เช็คอีเมล์เทศบาลเมืองตาก
Name:
Password:
 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
Name:
Password:
 
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
“ พวกเราสามัคคี เปรมดิ์ปีดิ์สนุกสนาน” นายกเทศมนตรีเมืองตากเป็นประธานเปิดงานกีฬาสี ร.ร.ตากกวง - 2555 จำนวนผู้อ่าน 2293 คน
---เมื่อวันที่ ๖ ก.ย.๕๕ นายอานนท์ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองตาก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนตากกวง จังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยนายอดิเรก ตันสาโรจน์วนิช ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนตาก...
เทศบาลเมืองตาก...ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดตาก แปรรูปอหาร สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น - 2555 จำนวนผู้อ่าน 934 คน
การนำสมุนไพรมาแปรรูปให้มีความหลากหลาย นอกเหนือจากการใช้ปรุง ประกอบอาหาร มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ สืบทอดจากบรรพบุรุษตกมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน ซึ่งในแต่ละยุคละสมัยนั้นก็มีการปรับประยุกต์ พัฒนาสูตรให้มีความหลากหลายแตกต่างกัน...
ชาวชุมชนอุ่นใจ...เทศบาลเมืองตากเร่งควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก - 2555 จำนวนผู้อ่าน 668 คน
เนื่องจากเทศบาลเมืองตาก ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชว่า ในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๕๕ พบผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือกออกในชุมชนเขตเทศบาลเมืองตากกว่า ๓๐ คน ซึ่งอาจมีแนวโน้มในการระบาดเพิ่มมากขึ้นได้ ...
“เทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน” - 2555 จำนวนผู้อ่าน 2046 คน
เทศบาลเมืองตาก ปัจจุบันบริหารงานโดยนายอานนท์ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองตาก ซึ่งเทศบาลเมืองตากเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดำเนินงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตากมากที่สุด การนำบริการหรือให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ...
การประชุมแก้ไขปัญหาที่ทิ้งขยะ....... - 2555 จำนวนผู้อ่าน 1844 คน
วันนี้ (๔ ก.ย.๒๕๕๕) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมแก้ไขปัญหาที่ทิ้งขยะ ณ ห้องประชุมเศวตกุญชร ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลเมืองตาก ทั้งนี้ นายอานนท์ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองตาก ...
เทศบาลเมืองตาก...จัดประชุมประชาคม ส่งเสริมหมู่บ้านวัฒนธรรมเครือข่ายการท่องเที่ยว ชุมขนคุ้มสินไทย - 2555 จำนวนผู้อ่าน 656 คน
--- เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ผ่านมา นายอานนท์ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองตาก มอบหมายให้ นายประทุม มูลมา รองนายกเทศมนตรีเมืองตาก เป็นประธานในการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชาชุมชนคุ้มสินไทย ...
สนับสนุนเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาฟุตซอลจังหวัดตาก - 2555 จำนวนผู้อ่าน 1439 คน
วันนี้ 31 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 น. นายอานนท์ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองตาก มอบหมายให้ นายณพล ชยานนท์ภักดี เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองตาก มอบเงินเบี้ยเลี้ยงให้กับนักกีฬาฟุตซอลจังหวัดตาก ...
“กีฬา กีฬา!!...เป็นยาวิเศษ” - 2555 จำนวนผู้อ่าน 537 คน
วันนี้ (๓๑ ส.ค.๕๕) นายอานนท์ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองตาก มอบหมายให้ นายประทุม มูลมา รองนายกเทศมนตรีเมืองตาก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนเทศบาลชัยชนะวิทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ...
โครงการฝึกอาชีพการทำโมบายปลาตะเพียน...เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับผู้สูงอายุ.... - 2555 จำนวนผู้อ่าน 1386 คน
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว นายอานนท์ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองตาก มอบหมายให้ นายประทุม มูลมา รองนายกเทศมนตรีเมืองตาก เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอาชีพการทำโมบายปลาตะเพียน. ...
เทศบาลเมืองตาก....จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองตากครั้งที่ ๑ - 2555 จำนวนผู้อ่าน 728 คน
---วันนี้ (๓๐ ส.ค.๕๕) เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอานนท์ ทวีเกื้อกูลกิจ นายเทศมนตรีเมืองตาก เป็นประธานในการเปิดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองตาก หลังจากได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองตาก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ...
เทศบาลเมืองตาก....จัดขบวนรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% - 2555 จำนวนผู้อ่าน 700 คน
---ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็น “ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน” โดยจะมีเป้าหมายลดการตายจากอุบัติเหตุให้ได้ในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า สำหรับประเทศไทยจะมีการกำหนดให้มี “รณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ %” ซึ่งปัจจุบันอุบัติเหตุลำดับต้นๆ ...
นายกเทศมนตรีเมืองตาก...พร้อมคณะผู้บริหาร ลงตรวจเยี่ยมตลาดสดเทศบาล ๑ - 2555 จำนวนผู้อ่าน 739 คน
--- วันนี้ (๒๙ ส.ค.๕๕) เวลา ๑๖.๐๐ น. เทศบาลเมืองตาก นำโดย นายอานนท์ ทวีเกื้อกูลกิจ นายเทศมนตรีเมืองตาก พร้อมด้วย ราองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายเทศมนตรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง ศูนย์ปฏิบัติการนายกเทศมนตรีเมืองตาก และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ...
เทศบาลเมืองตาก...พบประชาชนและสื่อมวลชน สร้างพันธมิตรทางการประชาสัมพันธ์ - 2555 จำนวนผู้อ่าน 1145 คน
---- เทศบาลเมืองตาก นำโดย นายอานนท์ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองตาก มอบหมายให้กองวิชาการและแผนงาน ดำเนินการจัดโครงการ เทศบาลเมืองตากพบประชาชนและสื่อมวลชนสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ...
เทศบาลเมืองตาก...จัดโครงการเผยแพร่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสู่ชุมชน - 2555 จำนวนผู้อ่าน 575 คน
วันนี้ (๒๓ ส.ค. ๕๕) เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลเมืองตาก โดยกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก จัดโครงการเผยแพร่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสู่ชุมชน โดยมี นายอิศรา อ่อนลออ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ...
ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพบปะพูดคุยหารือกับนายกเทศมนตรีเมืองตาก - 2555 จำนวนผู้อ่าน 469 คน
วันนี้ 23 ส.ค. 55 เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพบปะพูดคุยหารือกับนายกเทศมนตรีเมืองตาก ...
รวมพล...ประชาคม อปพร. ระดับเขต สร้างความเข้มแข็ง สมัครสมานสามัคคี - 2555 จำนวนผู้อ่าน 621 คน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๙ พิษณุโลก ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก จัดโครงการประชุมประชาคม อปพร. ระดับเขต ประจำปี ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมเศวตกุญชร เทศบาลเมืองตาก ...
ประชุมเตรียมความพร้อมประธานชุมชน การจัดงานประเพณีลอยกระทงสายฯ - 2555 จำนวนผู้อ่าน 627 คน
วันนี้ (๒๔ ส.ค.๕๕) เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลเมืองตาก นำโดย นายอานนท์ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองตาก มอบหมายให้นายประทุม มูลมา รองนายกเทสมนตรีเมืองตาก เป็นปรธานในการประชุมประธานชุมชน งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวงฯ เพื่อชี้แจงในเรื่องหลัดเกณฑ์และ้...
นายกเทศมนตรีเมืองตาก นำคณะ....ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจร - 2555 จำนวนผู้อ่าน 1709 คน
ท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจร อายุ 96 ปี ภริยา จอมพลถนอม กิตติขจร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจล้มเหลว ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 13 กรกฎาคม ...
นายกเทศมนตรีเมืองตาก ซี้งในพระมหากรุณาธิคุณ...ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ.... - 2555 จำนวนผู้อ่าน 538 คน
นายกเทศมนตรีเมืองตาก ซี้งในพระมหากรุณาธิคุณ...ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ.... ...
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาหนองน้ำมณีบรรพต - 2555 จำนวนผู้อ่าน 853 คน
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองตาก นำโดย นายอานนท์ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองตาก ร่วมกับ ชุมชนระแหง ชุมชนเขาแก้ว ชุมชนศรีดินแก้ว และจิตอาสาจาก TAK CITY จัดทำโครงการพัฒนาหนองนัำมณีบรรพต เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม...
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้มาให้บริการรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล - 2555 จำนวนผู้อ่าน 683 คน
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้มาให้บริการรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองตาก แก่กลุ่มเป้าหมายในเขตเทศบาล ในวันที่ 15,22,29 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00- 15.00 น.โดยกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยง ประกอบด้วย...
เทศบาลเมืองตาก..ประชุมหัวหน้าส่วนครั้งที่ 8/2555 - 2555 จำนวนผู้อ่าน 874 คน
วันนี้ ( ๑๕ ส.ค.๕๕) เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอานนท์ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองตาก เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองตาก ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมเศวตรกุญชรชั้น ๓ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกอง/ฝ่ายต่าง ๆ... ...
'เทศบาลเมืองตาก...ร่วมกับตำรวจจราจร ให้ความรู้ลูกๆนักเรียน' - 2555 จำนวนผู้อ่าน 597 คน
เทศบาลเมืองตาก นำโดย นายอานนท์ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองตาก มีความหว่งใยเรื่องการใช้รถใช้ถนนของเยาวชนในเชตเทศบาลเมืองตาก จึงมอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลเมืองตาก จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็น... ...
เทศบาลเมืองตาก...ร่วมกับชาวชุมชนหนองหลวง – ปทุมคีรี ทำความดีถวายแม่แห่งแผ่นดิน - 2555 จำนวนผู้อ่าน 691 คน
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เทศบาลเมืองตาก นำโดย นายอานนท์ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองตาก ร่วมกับชาวชุมชนหนองแลวง – ปทุมคีรี จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมตลิ่งแม่น้ำปิง......
นายกเทศมนตรีเมืองตาก...ร่วมวางพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพร - 2555 จำนวนผู้อ่าน 689 คน
ด้วยจังหวัดตากกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารกิตติคุณ ซึ่งประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพระพรชัยมงคล และ... ...
นายกเทศมนตรีเมืองตาก...ร่วมงานประกวดโคเนื้อเมืองตาก ครั้งที่ ๑ (Cowboys Night) - 2555 จำนวนผู้อ่าน 1088 คน
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. ที่ผ่านมา นายอานนท์ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองตาก ร่วมงานประกวดโคเนื้อเมือวงตาก ครั้งที่ ๑ (Cowboys Night) โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี ในการนี้มีการ... ...
สัมภาษณ์แม่ดีเด่นทั้ง 16 ชุมชนเขตเทศบาลเมืองตาก - 2555 จำนวนผู้อ่าน 959 คน
เทศบาลเมืองตาก นำโดย นายอานนท์ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองตาก มอบหมายให้ กองสวัสดิการสังคมร่วมกับคณะกรรมการชุมชนคัดเลือกและนำแม่ดีเด่นของชุมชน ทั้ง ๑๖ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองตาก เข้าร่วมสัมภาษณ์สดเปิดเผความรู้สึกและวิธีการในการครองตน ครองเรือน... ...
คณะผู้บริหาร...ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนเทศบาลสายประทีป - 2555 จำนวนผู้อ่าน 535 คน
วันนี้ (๑๐ ส.ค.๕๕) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอานนท์ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองตาก มอบหมายให้ นายประทุม มูลมา นายชลิต ธนโชควณิช รองนายกเทศมนตรีเมืองตาก และสมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ๑๒ สิงหามหาราชินี “วันแม่แห่งชาติ”...
นายกเทศมนตรีเมืองตาก...ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนตากพิทยาคม - 2555 จำนวนผู้อ่าน 714 คน
วันนี้ (๑๐ ส.ค.๕๕) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอานนท์ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองตาก ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ๑๒ สิงหามหาราชินี “วันแม่แห่งชาติ” ณ อาคาร ๑๑๑ ปี โรงเรียนตากพิทยาคม เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ...
นายกเทศมนตรีเมืองตาก...มอบรถจักรยานให้นักเรียนผู้ยากไร้ - 2555 จำนวนผู้อ่าน 560 คน
จากการใส่ใจ ห่วงใย ประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองตาก นายอานนท์ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองตาก มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ทำแผนชุมชน รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนในชุมชน ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุก เพื่อคลายทุกข์ให้พี่น้องประชาชน ...
จำนวนข่าวทั้งหมด : 126 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 | 3 |  4 |  5 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2550, สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000