Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com


เช็คอีเมล์เทศบาลเมืองตาก
Name:
Password:
 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
Name:
Password:
 
Online จำนวน : 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
  สัมภาษณ์แม่ดีเด่นทั้ง 16 ชุมชนเขตเทศบาลเมืองตาก - 2555 จำนวนผู้อ่าน 1188 คน

สัมภาษณ์แม่ดีเด่นทั้ง 16 ชุมชนเขตเทศบาลเมืองตาก

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.55 เวลา 13.10 -14.00 น. 
>>>>> เทศบาลเมืองตาก นำโดย นายอานนท์ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองตาก มอบหมายให้ กองสวัสดิการสังคมร่วมกับคณะกรรมการชุมชนคัดเลือกและนำแม่ดีเด่นของชุมชน ทั้ง ๑๖ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองตาก เข้าร่วมสัมภาษณ์สดเปิดเผความรู้สึกและวิธีการในการครองตน ครองเรือน และการอบรมเลี้ยงบุตร จนประสบความสำเร็จจนได้คัดเลือกให้ได้รับเป็นแม่ดีเด่น ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท. อ.เมือง จ.ตาก โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

>>>>> เทศบาลเมืองตาก ทั้ง ๑๖ ชุมชน ได้แก่

๑. นางประพีร์ แก้วสินวล ชุมชนเด่นสน
๒. นางศิวพร จันทร์อินทร์ ชุมชนหัวเดียด
๓. นางฉลอง สุขอิ่ม ชุมชนดอยคีรี
๔. นางทองดี สิทธิศักดิ์ ชุมชนปทุมคีรี
๕. นางพิมเมือง หาญปรีชาสวัสดิ์ ชุมชนหนองหลวง
๖. นางรวีวัฒน์ ถาวรงามยิ่งสกุล ชุมชนคุ้มสินไทย
๗. นางจันทร์ อินทรสูต ชุมชนตากสิน
๘. นางนงเยาว์ โนรี ชุมชนศรีดอนแก้ว
๙. นางรำเพย ศรีสิทธิ์ ชุมชนเขาแก้ว
๑๐ นางบุญมี คำพุ่ม ชุมชนระแหง
๑๑. นางอุไรวรรณ มนต์กลาง ชุมชนวัดไผ่ล้อม
๑๒. นางจำปา เชียงทอง ชุมชนเชียงทองเหนือ
๑๓. นางปินเตา พรมเทา ชุมชนเชียงทองใต้
๑๔. นางสวิตตา สุขใจ ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
๑๕. นางกระแสร์ จันทร์กระจ่าง ชุมชนชัยชนะ
๑๖. นางประกอบ สุขเกษม ชุมชนท่าแค

อัญชลิกา/ข่าว
เกศริน/ภาพประกอบ
ผู้ประกาศข่าว :

 

 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2550, สำนักงานเทศบาลเมืองตาก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000