Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com


เช็คอีเมล์เทศบาลเมืองตาก
Name:
Password:
 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
Name:
Password:
 
Online จำนวน : 4 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
  'เทศบาลเมืองตาก...จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานดีเด่น เนื่องในวันเทศบาล ๒๔ เมษา ๒๕๕๕' - 2555 จำนวนผู้อ่าน 1384 คน
"เทศบาลเมืองตาก...จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานดีเด่น เนื่องในวันเทศบาล ๒๔ เมษา ๒๕๕๕"

 วันที่ ๒๔ เมษายนของทุกปี กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้เป็น "วันเทศบาล" เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล ให้พนักงานเทศบาลได้มองเห็นความสำคัญของการบริการและอำนวยความสะดวก สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาค ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาล รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร

 เมื่อวันที่ (๒๔ เม.ย.๕๕) นายอานนท์ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองตาก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี การจัดงานวันเทศบาล โดยมี รองนายกเทศมนตรีเมืองตาก คณะผู้บริการ หัวหน้าส่วนการงาน ตลอดจนพนักงานเทศบาลเมืองตาก พนักงานครู คณะกรรมการชุมชน ร่วมงานดังกล่าว ทั้งนี้ นางสาวนิศารัตน์ วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา ปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน เนื่องในวัน "เทศบาล" ประจำปี ๒๕๕๕ และนายกเทศมนตรีเมืองตาก ประธานในพิธีอ่านสารวันเทศบาล พร้อมกล่าวให้โอวาทกับพนักงาน จากนั้นประธานในพิธี ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์แก่เทศบาลที่ปฏิบัติงานดีเด่น (ดังรายละเอียดที่ได้บรรยายใต้ภาพในอัลบั้ม)
 
 ขอแสดงความยินดีกับ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์แก่เทศบาลที่ปฏิบัติงานดีเด่น ทุกคนด้วยนะคะ...

อัญชลิกา/ข่าว
อัญชลิกา/ภาพประกอบข่าวผู้ประกาศข่าว :

 

 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2550, สำนักงานเทศบาลเมืองตาก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000